Giant Ferroelectric Resistance Switching Controlled by a Modulatory Terminal for Low-Power Neuromorphic In-Memory Computing

Fei Xue, Xin He, Zhenyu Wang, José Ramón Durán Retamal, Zheng Chai, Lingling Jing, Chenhui Zhang, Hui Fang, Yang Chai, Tao Jiang, Weidong Zhang, Husam N. Alshareef, Zhigang Ji, Lain Jong Li, Jr Hau He, Xixiang Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Giant Ferroelectric Resistance Switching Controlled by a Modulatory Terminal for Low-Power Neuromorphic In-Memory Computing'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science

Physics

Engineering

Material Science