Gate-Induced Interfacial Superconductivity in 1T-SnSe2

Junwen Zeng, Erfu Liu, Yajun Fu, Zhuoyu Chen, Chen Pan, Chenyu Wang, Miao Wang, Yaojia Wang, Kang Xu, Songhua Cai, Xingxu Yan, Yu Wang, Xiaowei Liu, Peng Wang, Shi Jun Liang, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Hongtao Yuan, Feng Miao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

83 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gate-Induced Interfacial Superconductivity in 1T-SnSe2'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Physics

Material Science