Facile preparation of flexible binder-free graphene electrodes for high-performance supercapacitors

Shiqi Lin, Jie Tang, Wanli Zhang, Kun Zhang, Youhu Chen, Runsheng Gao, Hang Yin, Xiaoliang Yu, Lu Chang Qin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Facile preparation of flexible binder-free graphene electrodes for high-performance supercapacitors'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science