Fabrication and photoluminescence characteristics of novel red-emitting Ba2LuNbO6:Eu3+ double-perovskite phosphors on near UV WLEDs

Haihong Guo, Ting Wang, Bitao Liu, Wei Gao, Liang Xiu, Zhenzhen Cui, Hao Zhang, Qianrui Ma, Shaoqing Wang, Ziyang Li, Longchao Guo, Guilong Yan, Siufung Yu, Xue Yu, Xuhui Xu, Jianbei Qiu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fabrication and photoluminescence characteristics of novel red-emitting Ba2LuNbO6:Eu3+ double-perovskite phosphors on near UV WLEDs'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering