Experimental generation of discrete ultraviolet wavelength by cascaded intermodal four-wave mixing in a multimode photonic crystal fiber

Jinhui Yuan, Zhe Kang, Feng Li, Xianting Zhang, Chao Mei, Guiyao Zhou, Xinzhu Sang, Qiang Wu, Binbin Yan, Xian Zhou, Kangping Zhong, Kuiru Wang, Chongxiu Yu, Gerald Farrell, Chao Lu, Hwa Yaw Tam, Ping Kong Alexander Wai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Experimental generation of discrete ultraviolet wavelength by cascaded intermodal four-wave mixing in a multimode photonic crystal fiber'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Physics

Material Science