Enhanced intermodal four-wave mixing for visible and near-infrared wavelength generation in a photonic crystal fiber

Jinhui Yuan, Xinzhu Sang, Qiang Wu, Guiyao Zhou, Feng Li, Xian Zhou, Chongxiu Yu, Kuiru Wang, Binbin Yan, Ying Han, Hwa Yaw Tam, Ping Kong Alexander Wai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhanced intermodal four-wave mixing for visible and near-infrared wavelength generation in a photonic crystal fiber'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science