Enhanced capacitive performance of nickel oxide on porous La 0·7 Sr 0·3 CoO 3-Δ ceramic substrate for electrochemical capacitors

Peipei Liu, Zhijun Liu, Peng Wu, Xing Ou, Yapeng Zhang, Weizi Cai, Fangyong Yu, Meng Ni, Shuang Cheng, Meilin Liu, Jiang Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhanced capacitive performance of nickel oxide on porous La 0·7 Sr 0·3 CoO 3-Δ ceramic substrate for electrochemical capacitors'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Engineering