Electromagnetic wave absorbing properties of aligned amorphous carbon nanotube/BaFe12O19nanorod composite

Tingkai Zhao, Xianglin Ji, Wenbo Jin, Shasha Guo, Haoyu Zhao, Wenhui Yang, Xinqi Wang, Chuanyin Xiong, Alei Dang, Hao Li, Tiehu Li, Songmin Shang, Zhongfu Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

40 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electromagnetic wave absorbing properties of aligned amorphous carbon nanotube/BaFe12O19nanorod composite'. Together they form a unique fingerprint.

Physics