Efficient and DoS-resistant Consensus for Permissioned Blockchains

Xusheng Chen, Shixiong Zhao, Ji Qi, Jianyu Jiang, Haoze Song, Cheng Wang, Tsz On Li, T. H.Hubert Chan, Fengwei Zhang, Xiapu Luo, Sen Wang, Gong Zhang, Heming Cui

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Efficient and DoS-resistant Consensus for Permissioned Blockchains'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Computer Science