Effective Carrier-Concentration Tuning of SnO2Quantum Dot Electron-Selective Layers for High-Performance Planar Perovskite Solar Cells

Guang Yang, Cong Chen, Fang Yao, Zhiliang Chen, Qi Zhang, Xiaolu Zheng, Junjie Ma, Hongwei Lei, Pingli Qin, Liangbin Xiong, Weijun Ke, Gang Li, Yanfa Yan, Guojia Fang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

347 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effective Carrier-Concentration Tuning of SnO2Quantum Dot Electron-Selective Layers for High-Performance Planar Perovskite Solar Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science