Dynamic biotic controls of leaf thermoregulation across the diel timescale

Zhengfei Guo, Zhengbing Yan, Bartosz Marek Majcher, Calvin K.F. Lee, Yingyi Zhao, Guangqin Song, Bin Wang, Xin Wang, Yun Deng, Sean T. Michaletz, Youngryel Ryu, Louise Amy Ashton, Hon Ming Lam, Man Sing Wong, Lingli Liu, Jin Wu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dynamic biotic controls of leaf thermoregulation across the diel timescale'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology