Domain Engineering in ReS 2 by Coupling Strain during Electrochemical Exfoliation

Wei Yu, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Junyong Wang, Tun Seng Herng, Teng Ma, Zhiyu Zhu, Jun Ding, Goki Eda, Stephen J. Pennycook, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalAdvanced Functional Materials
Volume30
Issue number31
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2020

Cite this