Dithiafulvenyl unit as a new donor for high-efficiency dye-sensitized solar cells: Synthesis and demonstration of a family of metal-free organic sensitizers

Kunpeng Guo, Keyou Yan, Xiaoqing Lu, Yongcai Qiu, Zhike Liu, Jianwei Sun, Feng Yan, Wenyue Guo, Shihe Yang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

117 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dithiafulvenyl unit as a new donor for high-efficiency dye-sensitized solar cells: Synthesis and demonstration of a family of metal-free organic sensitizers'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Physics