De novo design of polymers embedded with platinum acetylides towards n-type organic thermoelectrics

Xiaojun Yin, Tao Wan, Xin Deng, Yangsu Xie, Chunmei Gao, Cheng Zhong, Zhen Xu, Chengjun Pan, Guangming Chen, Wai Yeung Wong, Chuluo Yang, Lei Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De novo design of polymers embedded with platinum acetylides towards n-type organic thermoelectrics'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science