Creating an Eco-Friendly Building Coating with Smart Subambient Radiative Cooling

Xiao Xue, Meng Qiu, Yanwen Li, Q. M. Zhang, Siqi Li, Zhuo Yang, Chi Feng, Weidong Zhang, Jian Guo Dai, Dangyuan Lei, Wei Jin, Lijin Xu, Tao Zhang, Jie Qin, Huiqun Wang, Shanhui Fan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

105 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Creating an Eco-Friendly Building Coating with Smart Subambient Radiative Cooling'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science