Configurational Entropy Effects on Glass Transition in Metallic Glasses

Ming Yang, Wenyue Li, Xiongjun Liu, Hui Wang, Yuan Wu, Xianzhen Wang, Fei Zhang, Qiaoshi Zeng, Dong Ma, Haihui Ruan, Zhaoping Lu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Configurational Entropy Effects on Glass Transition in Metallic Glasses'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science