Comparison of cross-gain modulation effect of Manchester-duobinary, RZ-DPSK, NRZ-DPSK, RZ, and NRZ modulation formats in SOAs

Zhaohui Li, Yi Dong, Chao Lu, Yang Jing Wen, Yixin Wang, Weisheng Hu, Tee Hiang Cheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparison of cross-gain modulation effect of Manchester-duobinary, RZ-DPSK, NRZ-DPSK, RZ, and NRZ modulation formats in SOAs'. Together they form a unique fingerprint.

Physics