Closure to "effect of Grain Size Distribution of Sandy Soil on Shearing Behaviors at Soil-Structure Interface" by Han-Lin Wang, Wan-Huan Zhou, Zhen-Yu Yin, and Xi-Xi Jie

Han Lin Wang, Wan Huan Zhou, Zhen Yu Yin, Xi Xi Jie

Research output: Journal article publicationComment/debate/erratum

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Article number07020009
JournalJournal of Materials in Civil Engineering
Volume33
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1 Mar 2021

ASJC Scopus subject areas

  • Civil and Structural Engineering
  • Building and Construction
  • Materials Science(all)
  • Mechanics of Materials

Cite this