Chlorine Vacancy Passivation in Mixed Halide Perovskite Quantum Dots by Organic Pseudohalides Enables Efficient Rec. 2020 Blue Light-Emitting Diodes

Xiaopeng Zheng, Shuai Yuan, Jiakai Liu, Jun Yin, Fanglong Yuan, Wan Shan Shen, Kexin Yao, Mingyang Wei, Chun Zhou, Kepeng Song, Bin Bin Zhang, Yuanbao Lin, Mohamed Nejib Hedhili, Nimer Wehbe, Yu Han, Hong Tao Sun, Zheng Hong Lu, Thomas D. Anthopoulos, Omar F. Mohammed, Edward H. SargentLiang Sheng Liao, Osman M. Bakr

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

136 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Chlorine Vacancy Passivation in Mixed Halide Perovskite Quantum Dots by Organic Pseudohalides Enables Efficient Rec. 2020 Blue Light-Emitting Diodes'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Physics

Engineering

Chemical Engineering

Material Science