Chemically Stable Guanidinium Covalent Organic Framework for the Efficient Capture of Low-Concentration Iodine at High Temperatures

Zhiyuan Zhang, Xinglong Dong, Jun Yin, Zhi Gang Li, Xue Li, Daliang Zhang, Tingting Pan, Qiong Lei, Xiongli Liu, Yaqiang Xie, Feng Shui, Jinli Li, Mao Yi, Jin Yuan, Zifeng You, Laiyu Zhang, Jianhong Chang, Hongbo Zhang, Wei Li, Qianrong FangBaiyan Li, Xian He Bu, Yu Han

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

99 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Chemically Stable Guanidinium Covalent Organic Framework for the Efficient Capture of Low-Concentration Iodine at High Temperatures'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering