Charge carrier transport and nanomorphology control for efficient non-fullerene organic solar cells

Hanlin Hu, Wanyuan Deng, Minchao Qin, Hang Yin, Tsz Ki Lau, Patrick W.K. Fong, Zhiwei Ren, Qiong Liang, Li Cui, Hongbin Wu, Xinhui Lu, Weimin Zhang, Iain McCulloch, Gang Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Charge carrier transport and nanomorphology control for efficient non-fullerene organic solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Material Science

Physics