Changes in Nursing Students' Career Choices Following the COVID-19 Pandemic in China

Wei Bai, Hai Tao Xi, Qianqian Zhu, Zhiwen Wang, Lin Han, Pan Chen, Hong Cai, Yan Jie Zhao, Li Chen, Zong Mei Ge, Mengmeng Ji, Hongyan Zhang, Bing Xiang Yang, Shuo Liu, Teris Cheung, Gabor S. Ungvari, Fengrong An, Yu Tao Xiang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Changes in Nursing Students' Career Choices Following the COVID-19 Pandemic in China'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Nursing and Health Professions