Carbon-Encapsulated Sn at N-Doped Carbon Nanotubes as Anode Materials for Application in SIBs

Boyang Ruan, Hai Peng Guo, Yuyang Hou, Qiannan Liu, Yuanfu Deng, Guohua Chen, Shu Lei Chou, Hua Kun Liu, Jia Zhao Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Carbon-Encapsulated Sn at N-Doped Carbon Nanotubes as Anode Materials for Application in SIBs'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science