Calibration of Xinanjiang model parameters using hybrid genetic algorithm based fuzzy optimal model

Wen Chuan Wang, Dong Mei Xu, Chun Tian Cheng, Kwok Wing Chau

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

46 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Calibration of Xinanjiang model parameters using hybrid genetic algorithm based fuzzy optimal model'. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Computer Science