Broadband dynamic responses of flexible carbon black/poly (vinylidene fluoride) nanocomposites: A sensitivity study

Hao Xu, Zhihui Zeng, Zhanjun Wu, Li Min Zhou, Zhongqing Su, Yaozhong Liao, Menglong Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

37 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Broadband dynamic responses of flexible carbon black/poly (vinylidene fluoride) nanocomposites: A sensitivity study'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Chemical Engineering

Material Science