Boron nitride nanosheets as a platform for fluorescence sensing

Yuanjin Zhan, Jingjing Yan, Mei Wu, Longhua Guo, Zhenyu Lin, Bin Qiu, Guonan Chen, Kwok Yin Wong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Boron nitride nanosheets as a platform for fluorescence sensing'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering