Biomass-derived porous carbon materials with NiS nanoparticles for high performance supercapacitors

Huafang Yang, Yinghua Tang, Xiaoyan Sun, Quan Liu, Xiaogu Huang, Lixi Wang, Zhenxiao Fu, Qitu Zhang, Siu Wing Or

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Biomass-derived porous carbon materials with NiS nanoparticles for high performance supercapacitors'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Keyphrases

INIS