Bend-Insensitive Grapefruit-Type Holey Ring-Core Fiber for Weakly-Coupled OAM Mode Division Multiplexing Transmission

Jiajing Tu, Shecheng Gao, Zhuo Wang, Zhengyong Liu, Wei Li, Cheng Du, Weiping Liu, Zhaohui Li, Changyuan Yu, Hwayaw Tam, Chao Lu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bend-Insensitive Grapefruit-Type Holey Ring-Core Fiber for Weakly-Coupled OAM Mode Division Multiplexing Transmission'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics