Associations between family cohesion, adaptability, and functioning of patients with bipolar disorder with clinical syndromes in Hebei, China

Xujing Zhang, Mingkun Zhao, Jing Li, Ling Shi, Xiafei Xu, Qian Dai, Yanheng Zhang, Huilan Liu, Wei Liu, Xiangyun Zhang, Keqing Li, Zhanbiao Shi, Chung Ying Lin (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Associations between family cohesion, adaptability, and functioning of patients with bipolar disorder with clinical syndromes in Hebei, China'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology