An unexpected large continental source of reactive bromine and chlorine with significant impact on wintertime air quality

Xiang Peng, Weihao Wang, Men Xia, Hui Chen, A. R. Ravishankara, Qinyi Li, Alfonso Saiz-Lopez, Pengfei Liu, Fei Zhang, Chenglong Zhang, Likun Xue, Xinfeng Wang, Christian George, Jinhe Wang, Yujing Mu, Jianmin Chen, Tao Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

23 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An unexpected large continental source of reactive bromine and chlorine with significant impact on wintertime air quality'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences