An injectable self-healing coordinative hydrogel with antibacterial and angiogenic properties for diabetic skin wound repair

Hao Chen, Ruoyu Cheng, Xin Zhao, Yuhui Zhang, Allison Tam, Yufei Yan, Haokai Shen, Yu Shrike Zhang, Jin Qi, Yonghai Feng, Lei Liu, Guoqing Pan, Wenguo Cui, Lianfu Deng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

190 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An injectable self-healing coordinative hydrogel with antibacterial and angiogenic properties for diabetic skin wound repair'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Chemical Engineering