An incremental feedback control for uncertain mechanical system

Guo Zhang, Ping He, Heng Li, Huan Liu, Xing Zhong Xiong, Zhouchao Wei, Wei Wei, Yangmin Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An incremental feedback control for uncertain mechanical system'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Computer Science