An elastodynamic reciprocity theorem-based closed-form solution to second harmonic generation of lamb waves by a fatigue crack: Theory & experimental validation: Theory & experimental validation

Lei Xu, Yiyin Su, Kai Wang, Xiongbin Yang, Shenfang Yuan, Zhongqing Su

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An elastodynamic reciprocity theorem-based closed-form solution to second harmonic generation of lamb waves by a fatigue crack: Theory & experimental validation: Theory & experimental validation'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics