An 8-O-4′ norlignan exerts oestrogen-like actions in osteoblastic cells via rapid nongenomic ER signaling pathway

Hui Hui Xiao, Quan Gui Gao, Ming Xian Ho, Yan Zhang, Ka Chun Wong, Yi Dai, Xin Sheng Yao, Man Sau Wong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An 8-O-4′ norlignan exerts oestrogen-like actions in osteoblastic cells via rapid nongenomic ER signaling pathway'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science