Advanced Flexible Carbon-Based Current Collector for Zinc Storage

Hao Jia, Minghui Qiu, Chunxia Tang, Hongqi Liu, Jinlin Xu, Benjamin Tawiah, Shou xiang Jiang, Xiangwu Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Advanced Flexible Carbon-Based Current Collector for Zinc Storage'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science

Chemical Engineering