Acousto-ultrasonics-based fatigue damage characterization: Linear versus nonlinear signal features

Zhongqing Su, Chao Zhou, Ming Hong, Li Cheng, Qiang Wang, Xinlin Qing

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

156 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Acousto-ultrasonics-based fatigue damage characterization: Linear versus nonlinear signal features'. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Material Science