Acoustic topological adiabatic passage via a level crossing

Ya Xi Shen, Long Sheng Zeng, Zhi Guo Geng, De Gang Zhao, Yu Gui Peng, Jie Zhu, Xue Feng Zhu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Acoustic topological adiabatic passage via a level crossing'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Engineering

Keyphrases