A rare variant in MLKL confers susceptibility to ApoE ɛ4-negative Alzheimer's disease in Hong Kong Chinese population

Binbin Wang, Suying Bao, Zhigang Zhang, Xueya Zhou, Jing Wang, Yanhui Fan, Yan Zhang, Yan Li, Luhua Chen, Yizhen Jia, Jiang Li, Miaoxin Li, Wenhua Zheng, Nan Mu, Liqiu Wang, Zhe Yu, Dana S.M. Wong, Yalun Zhang, Joseph Kwan, Henry Ka-Fung MakAmirthagowri Ambalavanan, Sirui Zhou, Wangwei Cai, Jin Zheng, Shishu Huang, Guy A. Rouleau, Wanling Yang, Ekaterina Rogaeva, Xu Ma, Peter St George-Hyslop, Leung Wing Chu, You Qiang Song

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A rare variant in MLKL confers susceptibility to ApoE ɛ4-negative Alzheimer's disease in Hong Kong Chinese population'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience