A micromachined reconfigurable metamaterial via reconfiguration of asymmetric split-ring resonators

Yuan Hsing Fu, Ai Qun Liu, Wei Ming Zhu, Xuming Zhang, Din Ping Tsai, Jing Bo Zhang, Ting Mei, Ji Fang Tao, Hong Chen Guo, Xin Hai Zhang, Jing Hua Teng, Nikolay I. Zheludev, Guo Qiang Lo, Dim Lee Kwong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

175 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A micromachined reconfigurable metamaterial via reconfiguration of asymmetric split-ring resonators'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics