A localization algorithm in wireless sensor networks using a mobile beacon node

Zhuhong You, Max Q.H. Meng, Huawei Liang, Shuai Li, Yangming Li, Wanming Chen, Yajin Zhou, Shifu Miao, Kai Jiang, Qinglei Guo

Research output: Chapter in book / Conference proceedingConference article published in proceeding or bookAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A localization algorithm in wireless sensor networks using a mobile beacon node'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science