A highly sensitive polydopamine@hybrid carbon nanofillers based nanocomposite sensor for acquiring high-frequency ultrasonic waves

Zengsheng Weng, Ruiqi Guan, Fangxin Zou, Pengyu Zhou, Yaozhong Liao, Zhongqing Su, Lin Huang, Faqian Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A highly sensitive polydopamine@hybrid carbon nanofillers based nanocomposite sensor for acquiring high-frequency ultrasonic waves'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science