A Fully Self-Powered Cholesteric Smart Window Actuated by Droplet-Based Electricity Generator

Yuchao Li, Mingmei Wang, Chao Zhang, Chun Chuan Wang, Wanghuai Xu, Shouwei Gao, Yongsen Zhou, Chun Ta Wang, Zuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Fully Self-Powered Cholesteric Smart Window Actuated by Droplet-Based Electricity Generator'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science