A digital multigate doppler method for high frequency ultrasound

Weibao Qiu, Zongying Ye, Yanyan Yu, Yan Chen, Liyang Chi, Peitian Mu, Guofeng Li, Congzhi Wang, Yang Xiao, Jiyan Dai, Lei Sun, Hairong Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A digital multigate doppler method for high frequency ultrasound'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Keyphrases

Computer Science

Physics