A comprehensive theoretical model for on-chip microring-based photonic fractional differentiators

Boyuan Jin, Jinhui Yuan, Kuiru Wang, Xinzhu Sang, Binbin Yan, Qiang Wu, Feng Li, Xian Zhou, Guiyao Zhou, Chongxiu Yu, Chao Lu, Hwa Yaw Tam, Ping Kong Alexander Wai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A comprehensive theoretical model for on-chip microring-based photonic fractional differentiators'. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Material Science