A Biocompatible Vibration-Actuated Omni-Droplets Rectifier with Large Volume Range Fabricated by Femtosecond Laser

Yiyuan Zhang, Jing Li, Le Xiang, Jinxing Wang, Tao Wu, Yunlong Jiao, Shaojun Jiang, Chuanzong Li, Shengying Fan, Juan Zhang, Hao Wu, Yuxuan Zhang, Yucheng Bian, Kun Zhao, Yubin Peng, Wulin Zhu, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru ChuZuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Biocompatible Vibration-Actuated Omni-Droplets Rectifier with Large Volume Range Fabricated by Femtosecond Laser'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology