3D Conformal Fabrication of Piezoceramic Films

Shiyuan Liu, Yao Shan, Ying Hong, Yuankai Jin, Weikang Lin, Zhuomin Zhang, Xiaote Xu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '3D Conformal Fabrication of Piezoceramic Films'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science